Behandelingen

Uw consult begint met een vraaggesprek (anamnese). Vervolgens volgt ter voorbereiding op de osteopathische behandeling een onderzoek.

Vraaggesprek / Anamnese

Dit is het vraaggesprek. Hieruit komt naar voren wat uw klacht inhoudt. Er worden specifieke vragen gesteld om zoveel mogelijk te weten te komen over uw klacht. Hier kijken we ook naar uw hele medische geschiedenis. Dit is belangrijk voor uw veiligheid en de efficiëntie van de osteopathische behandeling.

Het onderzoek

Het onderzoek start met het totale lichaam globaal te onderzoeken op bewegingsbeperkingen dan wel bewegingsverliezen. Beperkte gebieden zullen later in detail worden onderzocht. Dit om een goede indruk te krijgen over de kwaliteit van verschillende weefsels. Dit wordt meegenomen in de osteopathische behandeling

Na het onderzoeken wordt met u besproken wat de bevindingen zijn en hoe de behandeling eruit gaat zien. Het advies kan zijn om 100% osteopathie toe te passen, of om een combinatie behandeling van osteopathie en bijvoorbeeld myofasciale triggerpoint behandeling en/of dry needling in te zetten. Waar nodig zal ook samen gewerkt kunnen worden met een collega van team Fysiofit.

De osteopathische behandeling

Bij de behandeling van uw lichamelijke klacht zullen de belangrijkste bewegingsverliezen door de osteopaat worden behandeld. Dit wordt gedaan door middel van: manipulatie (handbeweging), mobilisatie, rektechniek en zeer zachte weefsel technieken. Het voornaamste doel is om elasticiteit terug te geven aan het lichaam, waardoor het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.

De 3 systemen die aan bod komen bij het onderzoek en de behandeling:

1. Parietaal: onderzoek en behandeling van het bewegingsapparaat (beenderen, spieren, gewrichten).

Verschillende behandelvormen van het parietale systeem
Verschillende behandeltechnieken van het parietale systeem

2. Visceraal: onderzoek en behandeling van de organen en hun verbinding met omliggende weefsels.

Verschillende behandeltechnieken bij het viscerale systeem
Verschillende behandeltechnieken bij het viscerale systeem

3. Craniosacraal : onderzoek en behandeling van de schedel en zijn relatie met het heiligbeen.

Verschillende behandeltechnieken van het craniosacrale systeem
Verschillende behandeltechnieken bij het craniosacrale systeem